Round Table 70

Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Een vereniging voor mannen tussen de ca. 21 en maximaal 40 jaar.

Een vereniging die aan service doet, dat zeker. Naast lokale, nationale en internationale vriendschap is persoonlijke ontplooiing en het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars of een gastspreker.

De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere Tafelaar biedt wel iets unieks. De Tafel verrijkt vriendschap.

"ADOPT - ADAPT - IMPROVE"

Onder deze noemer geven tafelaars over de gehele wereld gestalte aan het fenomeen "tafelen". Reeds in 1927 (toen de eerste tafel in Engeland opgericht is) zetten duizenden jonge mannen hun beste beentje voor om hun gemeenschap te dienen en doen ze dit met inachtneming van de doelstellingen van de Round Table (artikel 6 van de statuten):

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere geloofsovertuiging en levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zicht ten doel:

*Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij het ontwikkelen van hun eigen persoonlijkheid;*Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap hoort te dienen;*Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;*Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.